Vinst nr 18: Gaze 1

Mirja Leierth (f 1982)

Den ornamentala stuckaturen har släppt sitt sekelskiftestak och smälter ned över neonljusrörets fabriksproducerade och effektiva ljuskälla. Mjukt möter hårt där det hantverksmässiga i stuckaturens utmejslade former står i kontrast till neonrörets industriella tillverkning.

I Mirja Leiherths verk förtydligas keramikens och teknikens olika förutsättningar sett genom historiens utveckling. De båda aktörernas olika beståndsdelar i materialet spelar huvudrollerna i denna dramatiskt iscensatta duett./JF

Vinst nr 18: Gaze 1

Teknik: Stuckaturlist i porslin med lysrör bakom
Storlek: 10 x 60 x 15 cm
Tillkomstår: 2015
Vinstår: 2016