Årsbok 2009 – In i bilden, ut bland orden

Bokfakta
Titel: In i bilden, ut bland orden – 12 författare om 12 konstverk
Red: Mårten Castenfors
Form: Annika Lyth
Foto: Respektive fotograf
Sidantal: 159 sidor
Förlag: Atlantis / SAK, Stockholm 2009

Om boken
SAK:s årsbok 2009 är antologi där ett antal kända författare låter sig konfronteras med varsitt konstverk. Bokens varierade litterära form, med allt från analyser till poesi, tilltalar säkerligen en mycket stor läsarskara. Valen av konstverk är författarnas högst personliga och bredden är följaktligen stor vad gäller både teknik och uttryck.

Innehåll
Carina Rydberg skriver om Jan Håfström
Ulf Peter Hallberg om Henrik Bager
Pamela Jaskoviak om Lotta Antonsson
Inger Edelfeldt om Magdalena Eriksson
Ragnar Strömberg om Jim Berggren
Eva Runefelt om Karin Wikström
Peter Kihlgård om Karin Broos
Elise Ingvarsson om Hans Wigert
Ann Jäderlund om Ulf Rollof
Magnus Florin om Maria Miesenberger
Agneta Pleijel om Ulf Trotzig
Eva Ström om Annika von Hausswolff.