Förnya ditt medlemskap genom bankgiro – ej Tictail, tack!

Kära medlemmar,

Ett stort tack för ert fantastiska stöd under 2018!

2019 är redan i full gång med inköp till konstlotteriet, planering av utställningar, programpunkter och årsboken som även 2019 belyser ett 20-tal konstnärskap aktuella med verk hos SAK under året. Tack vare medlemsavgifterna kan allt detta bli verklighet.

I mitten på november skickades inbetalningsavin ut för att förnya medlemskapet för 2019.

Vi ser fram emot förnyade medlemsavgifter före 31 december 2018 för att på bästa sätt kunna planera för kommande år och utskick.

HUR FÖRNYAR JAG MITT MEDLEMSKAP?

Vi är oerhört tacksamma om ni betalar medlemsavgiften genom i första hand:

  1. utskickat inbetalningskort med OCR-nummer till SAK:s ena Bankgiro 721-7854. (inbetalningarna läses in maskinellt)
  2. finns inget inbetalningskort går det bra med manuell inbetalning på SAK:s andra Bankgiro 829-4068, skriv namn och medlemsnummer. (inbetalningar läses in manuellt)

Som befintlig medlem kan du inte förnya ditt medlemskap på Tictail (SAK:s web-shop) då kostnaderna för SAK blir för omfattande. Där kan man endast köpa medlemskap i gåva eller teckna ett helt nytt medlemskap.

Nedan syns årets utskickade inbetalningskort för den som kan behöva lite konst i sammanhanget!

Tack på förhand och välkomna till ett nytt spännande konstår 2019!

Inbetalningskort för 2019 medlemskap