SAK i Helsingfors

I februari fick SAK tack vare stöd från Kulturfonden för Sverige och Finland möjlighet att resa till Helsingfors. Intendent Jennie Fahlström var inbjuden av Konstuniversitet och Laura Köönikkä, lektor i Professional Growth and Working life skills att hålla en föreläsning om den svenska konstscenen för konststuderande på Bildkonstakademin. www.uniarts.fi

sak-helsinki-2019-1073

Helsingfors konsthall

sak-helsinki-2019-1067

Paul Osipow, Helsingfors konsthall

sak-helsinki-2019-1066

Paul Osipow, Helsingfors konsthall

Vi besökte också Finska Konstföreningen och träffade föreningens ombud Jan Förster, tillika chef för Helsingfors konsthall, där Finska Konstföreningen också har sittsty_logo

kansli. Finska Konstförening startades ur samma önskan och med samma syfte som SAK, att stödja den inhemska bildkonsten och främja ett allmänt konstintresse, men kom att få ett bredare verksamhetsfält. Föreningen grundades 1846 i Helsingfors av en grupp kring Fredrik Cygnaeus, skald och konstkännare och -samlare, liksom företrädare för den fåtaliga konstnärskåren. Förutom att ordna utställningar och konstlotteri med inköpta konstverk och utdela stipendier grundade man Konstföreningens Ritskola 1848 för att utbilda professionella konstnärer. Föreningen hade också en konstsamling som visades för allmänheten, idag utgör den del av Ataneums samlingar.

Idag delar föreningen bland annat ut årliga stipendier och pris till bildkonstnärer och bildkonstkritiker och stödjer främst unga bildkonstnärer i början av sin karriär. I föreningen konstlotteri utlottas årligen ca 100 verk av inhemska konstnärer som köpts in under det gångna året. Man har också medlemstidning och programpunkter som öppen kroki på konsthallen. https://suomentaideyhdistys.fi/sv/

 

sak-helsinki-20191041

Hrafnhildur Arnardóttir / Shoplifter, Kiasma

 

sak-helsinki-2019

Hrafnhildur Arnardóttir / Shoplifter, Kiasma

sak-helsinki-2019-1084

Amos Rex

 

sak-helsinki-2019-1079

René Magritte ”La Chambre Découte,” 1958 Amos Rex

 

Vi hann också med en snabbtitt på konstlivet i Helsingfors. Kiasma visade bl.a. utställningen “Nervescape VIII” av den isländska konstnären Hrafnhildur Arnardóttir, också känd som Shoplifter. På det nyöppnade konstmuseet Amos Rex presenterades en stor utställning med René Magritte. I Finlands nationalgalleri Ateneums utställning “Historier inom finsk konst” visades den finska konstens utveckling från 1809 fram till 1970-talet. Vi avslutade med ett besök på det nyöppnade och imponerande Ode, Helsingfors centrumbibliotek.

 

sak-helsinki-2019-_1104

Albert Edelfelts målning ”Rida ranka” 1877, “Historier inom finsk konst” Ateneum

sak-helsinki-img_1092

Ode, Helsingfors centrumbibliotek

sak-helsinki-img_1094

Ode, Helsingfors centrumbibliotek

Tack till alla samarbetspartner för möjliggörande av SAK:s besök i Helsingfors!