32 Nixon Visions

32 Nixon Visions

Teknik: Färgoffset
Storlek: 50 x 70 cm
Tillkomstår: 1971
Vinstår: 2007