Stormöte för SAK UNG i Stockholm!

sak-ung-stormote-2018

17 augusti hade vi nationellt möte i Stockholm för alla som är engagerade i SAK UNG. Från Umeå i norr till Malmö i söder kom både ambassadörer och konstpedagoger för att träffas och planera. Nu är vi fyllda med inspiration och energi inför hösten när vi ska arrangera konstaktiviteter för unga över hela landet!
Gå med i SAK UNG och följ med på resan du också!

SAK UNG är ett projekt som aktiverar och engagerar unga i samtidskonsten. Projektet är nationellt och skapar en mötesplats och en plattform för unga att diskutera och uppleva konst tillsammans på sin ort.
Under 2017-2020 stöds SAK UNG av Allmänna arvsfonden.
Under året 2016/2017 stöddes SAK UNG av PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Läs mer om SAK UNG på http://www.konstforeningen.se/sakung/