SAK:s vinstutställning 2017 + ELASTER i bilder

SAK:s vinstutställning 2017: Till konsten – tro, hopp, tvivel och kärlek presenterade 120 verk av 22 konstnärer i Galleri Öst och utställningen Elaster med verk av Liva Isakson Lundin och Joakim Heidvall i Galleri Väst ägde rum 3-8 oktober på Konstakademien i Stockholm.

I samband med vernissage var det också release av årsboken 2017 ”Till konsten – tro, hopp, tvivel och kärlek. Utvalda konstverk möter betraktares ord” där olika författare närmar sig de 22 konstnärskapen aktuella i SAK 2017.

Klicka på bilden för större storlek!

 sak-utstallning-2017

 sak-2017_6

 sak-2017_2

 sak-2017_3

 

 

sak-2017_4

sak-2017_5

sak_2017_12

sak-2017_7

 

sak-2017_10

sak-2017_11

sak-2017

dsc_0119

 

sak_elaster-2017

sak_2017_17

sak_elaster-2

sak_elaster_2017_5

 

 sak_elaster_2017_6

 sak_elaster-3

 sak_2017_16

 

 

sak_2017_14

sak-2017_13

 

 

 

 

SAK:s årsbok 2017: TILL KONSTEN – TRO, HOPP, TVIVEL OCH KÄRLEK. UTVALDA KONSTVERK MÖTER BETRAKTARES ORD

 

TILL KONSTEN – TRO, HOPP, TVIVEL OCH KÄRLEK. UTVALDA KONSTVERK MÖTER BETRAKTARES ORD är Sveriges Allmänna Konstförenings (SAK) årsbok 2017.

Kärnan i denna volym är 120 konstverk av tjugotvå konstnärer som engagerats för konstlotteriet. Under ett drygt år har inköpsnämnden bestående av Iris Müller-Westermann, Bella Rune, Björn Springfeldt och Jennie Fahlström funnit tjugo enskilda verk, utöver Tilpos uppdrag om hundra målningar, som tillsammans utgör en samling som härmed blivit en del av SAK:s 185-åriga historia. Utöver dessa konstverk presenteras även andra verk av de medverkande konstnärerna för att sätta in utvalda verk i ett något större sammanhang. Varje konstnärskap presenteras också av en skribent. Med specifika kunskaper och erfarenheter som konstnärer, författare, intendenter, kritiker, formgivare, lärare och curatorer nystar de i de aktuella konstverkens trådar. Det är också en av tankarna med boken: att vi här får möjlighet att närma oss konsten utifrån sinsemellan olika perspektiv.

Konstnärer:

Maria Bajt, Björn Camenius, Päivi Ernkvist, Erla S. Haraldsdóttir, Joakim Heidvall, Tommy Hilding, Oskar Hult, Aleksandra Kucharska, Jenny Källman, Tamara de Laval, Eric Length, Axel Lieber, Liva Isakson Lundin, Nanna Nordström, Karin Ohlin, Stina Rosenberg, Stina Stigell, David Svensson, Sara Wallgren, Tilpo, Emma Tryti.

Dessutom historiska verk av Sophie Adlersparre och Carl-Johan Fahlcrantz.

Författare:

Anna Nordquist Andersson, Catti Brandelius, Dan Backman, Jenny Danielsson, Magdalena Dziurlikowska, Jennie Fahlström, Anna Hesselbom, Leif Holmstrand, Alida Ivanov, Erik Jeor, Anna Johansson, Stefan Lindberg, Andreas Nobel, Mikael van Reis, Bella Rune, Lisa Torell, Ashik Zaman.

 

Publikation nummer 126 – Sveriges Allmänna Konstförening

Redaktör: Jennie Fahlström

Grafisk form: Patric Leo

Tryckt inom EU, 2017

Antal sidor: 152

ISBN: 978-91-7843-510-4

ISSN: 0347-2515

Boken är utgiven av SAK i samarbete med Bokförlaget Arena

SAK:s årsbok 2017 är framtagen med generöst stöd av The Barbro Osher Pro Suecia Foundation och Allmänna arvsfonden.

Boken skickas till alla medlemmar i början av september.

Är du inte medlem ännu, blir du det enklast HÄR!

saks-arsbok-2017

Till konsten – tro, hopp, tvivel och kärlek. Utvalda konstverk möter betraktares ord Sveriges Allmänna Konstförenings (SAK) årsbok 2017

 

Läs Omkonsts recension av årsboken här.

omkonst-boknytt_-boknytt_-sak_s-arsbok-2017-till-konsten-tro-hopp-1

Planera pedagogisk verksamhet, visningar och workshops – bli ambassadör i Stockholm

SAK UNG STHLM söker dig som har stort konstintresse och vill få erfarenhet av att planera pedagogisk verksamhet, ge visningar och leda workshops i olika former.

Under hösten 2017 kommer en stor del av SAK UNGs arbete i Stockholm bestå av att tillsammans med spännande samarbeten skapa pedagogiskt program för utställningar. Vi söker nu fler som vill vara med och arbeta med oss. Arbetet är ideellt vilket är den form vi har i SAK UNG och riktar sig framförallt till dig som vill få en insyn och erfarenhet inom det området då du anser att det ligger i din framtida yrkesbana eller på annat sätt känner att den här sortens arbete är relevant för dig.

SAK UNG gruppbildVi söker dig som bor i Stockholmsområdet alternativt tillräckligt nära för att kunna delta på möten och senare i det program vi genomför vilket är förlagt till dagtid, kväll och helg. Du behöver inte vara tillgänglig alla dessa tider utan vi kommer pussla ihop så vi täcker upp de tider som gäller.

Den vi söker är flexibel och älskar att prata inför folk, samarbeta och skapa samt prata om konst. Du har stort konstintresse och då samtidskonst till stor del. Du vill arbeta i grupp tillsammans med resterande Stockholmsgrupp och du är beredd att arbeta ideellt. Du tar ansvar för ditt eget arbete och är beredd på att delta och leverera efter överenskommelse.

Vi söker deltagare snarast så hör av dig nu direkt till sakung@konstforeningen.se med en presentation av dig själv.

Erbjudande: SAK:s medlemmar går två för en på Wanås Konst under 2017

Carolina Falkholt "Train-of thoughts" Wanås Konst Foto: Mattias Givell Carolina Falkholt, "Train of Thoughts", Wanås Konst 2017 Foto: Mattias Givell

Carolina Falkholt ”Train of Thoughts” Wanås Konst Foto: Mattias Givell

Wanås Konst – center för konst och lärande – är en av världens ledande skulpturparker och producerar och förmedlar platsspecifik samtida konst som utmanar och förändrar synen på samhället, med nyskapande och tillgänglighet för alla som ledord.

Årets huvudutställning – SculptureMotion –  fokuserar på rörelse i olika former med verk av Carolina Falkholt (SE), William Forsythe (USA), Henrik Plenge Jakobsen (DK), Sonia Khurana (IN), Éva Mag (SE), Mammalian Diving Reflex (DE/CA).

Förutom årets utställningsprojekt finns alltid den permanenta samlingen med ett sjuttiotal platsspecifika konstverk i landskapet som har skapats särskilt för Wanås Konst av konstnärer som Yoko Ono och Ann-Sofi Sidén.

Skulpturparken har årligen cirka 75 000 besök och 9 000 barn och unga deltar i pedagogiska aktiviteter. I anläggning finns en designshop, Skånes kanske bäst sorterade mathanverks-deli och Wanås Restaurant Hotel.

För mer information www.wanaskonst.se

För att ta del av erbjudandet, visa medlemstidning där medlemsnummer anges i adressfältet, alt. ett e-postutskick, där namn och medlemsnummer anges i sidfoten.

Inte medlem ännu? Bli medlem innan 29/6 för att utnyttja erbjudandet under sommarenhttp://konstforeningen.tictail.com/. Kontakta oss på info@konstforeningen.se för att få ett e-post-utskick med medlemsnummer!

Special offer for SAK members: Two for the price of one at Wanås Konst 2017!

Please show any newsletter containing your membership number or SAK:s member’s magazine with your membership number printed below your address at the ticket office and get two tickets for the price of one.

SAK UNG får 3,7 miljoner kronor i stöd från Allmänna arsvfonden

Sveriges Allmänna Konstförenings satsning på att engagera fler unga i samtidskonsten i det nationella projektet och nätverket SAK UNG har den 31 maj 2017 tilldelats 3,7 miljoner kronor av Allmänna arvsfonden fördelat på de kommande tre åren med start 1 september 2017.

Tack vare det generösa stödet från Allmänna arvsfonden kan SAK UNG utvecklas och starta på fler orter utöver Uppsala och Stockholm och de fem orterna Halmstad, Tjörn, Malmö, Boden och Visby där kontakt och etablering ägde rum under 2016/2017 genom stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Vill du veta mer om SAK UNG se http://www.konstforeningen.se/sakung/ eller facebook-sidan: https://www.facebook.com/sakungpage/

Ändring i Lotterilagen påverkar unga under 18 i SAK fr o m 1 jan 2017

Nyhet!

Barn under 18 år får inte längre delta i ett tillståndspliktigt lotteri fr o m 2017.

Den 17 januari 2017 fick SAK besked från Lotteriinspektionen om att en ny ändring i Lotterilagen trätt i kraft fr o m 1 januari. Det påverkar Sveriges Allmänna Konstförening som anordnas med tillstånd enligt 16 § lotterilagen. Lagändringarna i 35 § lotterilagen innebär att det införts en generell åldersgräns på 18 år för att delta i ett tillståndspliktigt lotteri. Därför kan SAK from 1 jan 2017 inte låta unga under 18 delta som medlemmar då det i medlemskapet ingår en lott till konstlotteriets dragning.

SAK behöver få kontakt med målsman eller gåvogivare till de unga medlemmar som hittills förnyat sitt medlemskap eller fått i gåva för 2017 för att på bästa sätt efter dessa nya förutsättningar lösa situationen.

Kontakta SAK:s kansli:

Anna Hesselbom info@konstforeningen.se eller 08-10 46 77

 

Läs mer om lotterilagens lagändring på riksdagens hemsida här.

För 185 år sedan den 14 januari 1832

1832 – det första året

14 januari 1832 bildades Konstföreningen i Stockholm, det som skulle komma att bli Sveriges Allmänna Konstförening. Detta gjordes enligt framför allt tysk förebild, där man startat ett stort antal konstföreningar för att skapa kontakt mellan konstnärer och publik och även i en demokratisk tanke låta en vidare krets ta del av konst och med lite tur vinna ett verk i dess lotteri.  Konstföreningen i Stockholm ville gjuta nytt liv i huvudstadens konstliv, där konstinstitutionerna var få och konsten inget allmängods. Dessutom hade missnöjet med Konstkademien, landets ledande konstinstitution, pyrt länge. Arkitekten Axel Nyström, en av påivrarna för Konstföreningens bildande, hade några år tidigare planer på att starta en konstnärsklubb som skulle rikta sig mot akademien, men nu var avsikten att grunda en förening som kompletterade konstlivet genom att upplysa och engagera en intresserad allmänhet. Man ville även arbeta i förhoppningen om att ett nationalmuseum skulle inrättas.

img_7708

En grupp om 25 konstvänner; konstnärer, amatörer, konstsamlare och professorer från Konstakademien sammanträdde 14 januari 1832, valde en styrelse och fastslog stadgar för föreningen som skulle verka för att sprida ”den bildande Konsten” till en större krets och skapa en konstpublik. Detta ämnade man göra genom till exempel sammanträden för konstälskande och bildade personer, utställningar och inköp av verk till det årliga konstlotteriet. Axel Gabriel Bielke öppnade sammankomsten och valdes även till föreningens förste ordförande. Mikael Gabriel Anckarsvärd valdes till skattmästare och Axel Nyström till sekreterare. Man beslöt att föreningens styrelse skulle väljas bland dess ledamöter, uppgå till fem personer, varav minst två konstnärer. Inköpsnämnden skulle bestå av styrelsen, samt fyra utsedda ledamöter, varav minst tre konstnärer.

sak_arsberattelse-1833-efter-fo%cc%88rsta-fo%cc%88rstaaret

Föreningen fick Kronprins Oscars beskydd, som ordnade med en lokal i Arvfurstens palats för dess sammanträden, samt lät teckna sig för 10 lotter årligen. Även Drottning Desideria och Kronprinsessan Josefina visade intresse för att delta i föreningen och köpte sex respektive fyra lotter.

Såsom ”idkare eller vän av de bildande konsterna” kunde man anmäla sitt intresse till föreningen och bli invald som ledamot, som medlemmarna då kallades. Antalet ledamöter ökade i rask takt och i februari 1833 räknade man 395 ledamöter, vilka alla listades med namn och titel i en matrikel som åtföljde årsberättelsen. Bland ledamöterna finns många med adelsklingande namn och befattningar såsom kammarherre och landshövding, men även Grosshandlare, Conditor och PremierActeur.

Intresset från den kvinnliga publiken tog föreningen på sängen och när man vid sin första sammankomst antog 170 ledamöter följde en dam oplanerat med i mängden, nämligen grevinnan Ulla de Geer, född Sprengtporten. I stadgarna fanns ingen föreskrift om att kvinnor inte skulle få bli ledamöter och man beslutade därför att välja in en handfull damer.

Årsavgiften för medlemskap i Konstföreningen i Stockholm låg på 10 riksdaler banco (se faktaruta). Överskottet av föreningens inkomster skulle företrädesvis användas till inköp av ”levande inhemska konstidkares arbeten” som skulle utlottas årligen och även exponeras i konstföreningens lokaler i minst en och en halv månad. Vid första lotteriet som ägde rum 25 och 26 februari 1833 lottades 70 inköpta konstverk ut, bland 408 lotter. Bland inköpta konstverk återfanns bland andra ”Vue af Stirling Castle i Skottland” och flertalet andra motiv från Skottland av C.S. Graffman ett antal akvareller av P.E. Limnell, ”Interieur af Kongl Konst-Academiens Antiksal av Berger” och ”Utsigt af Tullgarn” av J.F. Julin och ”H.K.H. Kornprinsens byst” av J.N. Byström för att nämna några.  Inköpen gjordes dels på föreningens sammanträden och dels på Konstakademiens utställningar och särskilt för de yngre konstnärerna och akademieleverna var inköpen från föreningen av stort värde.

Allmänna sammanträden hölls två lördagar i månaden, då ledamöter kunde visa upp sina konstverk eller delar av sina konstsamlingar. Samtliga verk som exponerats vid sammankomsterna listades i en bilaga till årsberättelsen och innefattade verk ur Kronprinsens och många andra ledamöters samlingar, samt verk som lämnats in för inköp. Konstakademien höll vid den här tiden en utställning vartannat år. För många konstnärer, särskilt de yngre, var detta en av få chanser att exponera sina verk och därmed innebar Konstföreningens sammanträden en välkommen möjlighet att synas och hitta en konstintresserad publik.

En del i föreningens bildningstanke och verkande för ett allmännare intresse för den bildande konsten var att ordna en årlig utställning av konst i svensk ägo. Man nämner särskilt i utställningskatalogen avsaknaden av ett för allmänheten tillgängligt nationalmuseum och framhåller sin önskan att genom utställningar i möjligaste mån råda bot på denna brist. Den första utställningen visade 144 konstverk av äldre italienska, franska, nederländska och tyska mästares hand, bland annat verk av Leonardo da Vinci, Dürer, Frans Hals och Poussin ur flera enskilda personers samlingar. Utställningen visades i föreningens lokaler 26 april – 30 juni samma år. Den möttes enligt årsberättelsen av publikens välvilja och inkomsten uppgick till 1,458 riksdaler, 12 skilling banco.

I sin första årsberättelse gläds man åt ”den ljusa tafla af Föreningens egen verksamhet, och den oförutsedda framgång, hvaråt densamma under det förflutna året haft at fägna sig.” Så här 185 år, många tiotusentals utlottade konstverk och många utställningar senare, är grundstenarna fortfarande desamma; att som ideell förening finansierad av medlemsavgifterna, stödja i Sverige verksamma konstnärer och ge medlemmarna möjlighet att utveckla och upptäcka ett konstintresse./Anna Hesselbom

 Källor

”Årsberättelse afgifven vid Konstföreningens allmänna årssammankomst den 30 Mars 1833”

Georg Nordensvan; ”Sveriges allmänna konstförening 1832-1932”, utgiven 1932

Bo Lindwall; ”Då och Nu, Svensk konstliv under 150 år”, utgiven 1982

 

 Prisindex

10 riksdaler banco kunde år 1832 köpa lika mycket varor och tjänster som

1 307 SEK år 2017 mätt med konsumentprisindex.

Källa:

Edvinsson, Rodney, och Söderberg, Johan, 2011, A Consumer Price Index for Sweden 1290-2008, Review of Income and Wealth, vol. 57 (2), sid. 270-292.

http://www.historia.se/Jamforelsepris.htm