Ordinarie ledamöter:
Bella Rune, vice ordförande
Jan-Erik Söderhielm, skattmästare
Helene Billgren
Anders Karnell
Jan Watteus
Iris Müller-Westermann

Suppleant:
Patric Leo

Valberedning:
Magnus Karlsson
Margareta van den Bosch
Karin Mamma Andersson