Ordinarie ledamöter:

John Peter Nilsson, ordförande
Bella Rune, vice ordförande
Jan-Erik Söderhielm, skattmästare
Helene Billgren
Anders Karnell
Jan Watteus
Iris Müller-Westermann

Suppleant:
Peter Bergman
Patric Leo
Agneta Linton

Valberedning:
Magnus Karlsson
Margareta van den Bosch
Karin Mamma Andersson