Jenna Bush

Jenna Bush

Teknik: Lavering
Storlek: 60 x 47 cm
Tillkomstår: 2006
Vinstår: 2007