Kroppsveck

Kroppsveck

Teknik: Filtad ull
Storlek: 65 x 45 x 15 cm
Tillkomstår: 2018
Vinstår: 2019