Vi fyra

Vi fyra

Teknik: 2018
Storlek: 34 x 32 x 4 cm (med ram)
Tillkomstår: 2018
Vinstår: 2019