Unfolded III

Unfolded III

Teknik: Gaffatejp
Storlek: 113 x 81 cm
Tillkomstår: 2018
Vinstår: 2019