Vinst nr 017: Stillvattnet

Vinst nr 017: Stillvattnet

Teknik: Oljepastell på papper
Storlek: 35 x 26
Tillkomstår: 2019
Vinstår: 2020