Vinst nr 008: In spite of all

Vinst nr 008: In spite of all

Teknik: Etsning
Storlek: 83 x 69
Tillkomstår: 2018
Vinstår: 2020