Utan titel

Utan titel

Teknik: Glas
Storlek: Ca 30 cm hög
Tillkomstår: 2019
Vinstår: 2020