Vinst nr 003: Portable Sunset

Vinst nr 003: Portable Sunset

Teknik: Olja på pannå
Storlek: 71 (höjd) x 60 (bredd) x 0,4 (djup) cm
Tillkomstår: 1997-2018
Vinstår: 2020