Fallet

Fallet

Teknik: Collage
Storlek: 36 x 27
Tillkomstår: 2019
Vinstår: 2020