The onlooker

The onlooker

Teknik: Gelatin och pigment på almträ
Storlek: 64 x 50 x 8
Tillkomstår: 2019
Vinstår: 2020