Vinst nr 004: The onlooker

Vinst nr 004: The onlooker

Teknik: Gelatin och pigment på alträ
Storlek: 64 x 50 x 8
Tillkomstår: 2019
Vinstår: 2020