Vinst nr 011: Kvinnor i svart

Vinst nr 011: Kvinnor i svart

Teknik: Olja på pannå
Storlek: 28 X 20 cm
Tillkomstår: 2018
Vinstår: 2020