Vinst nr 012: Urban Fabric #22

Vinst nr 012: Urban Fabric #22

Teknik: Bläck på papper
Storlek: 98,6 x 32,9 cm
Tillkomstår: 2019
Vinstår: 2020