Hemmet

Hemmet

Teknik: Olja på juteväv
Storlek: 88 x 90
Tillkomstår: 2019
Vinstår: 2020