Vinst nr 006: Correspondência: Sekretess

Vinst nr 006: Correspondência: Sekretess

Teknik: Vikta öletiketter (utan att skära eller blanda varumärken)
Storlek: 8,5 x 7,2 cm (utan ram) 20 x 20 cm inkl. ram
Tillkomstår: 2007-2017
Vinstår: 2018