Vinst nr 013: Rumsliga upplevelser

Vinst nr 013: Rumsliga upplevelser

Teknik: Metall
Storlek: 50 x 35 x 12 cm
Tillkomstår: 2015
Vinstår: 2018