Vinst nr 003: Galenskapsfabriken

Vinst nr 003: Galenskapsfabriken

Teknik: Barkbit gjuten i aluminium, sprayad med offentligt grön kulör, piggar för skydd mot fåglar i rostfritt stål
Storlek: 25 x 45 x 25 cm
Tillkomstår: 2015
Vinstår: 2018