Vinst nr 008: Crepuscular Tales #26

Vinst nr 008: Crepuscular Tales #26

Teknik: Tusch och akryl på papper
Storlek: 40 x 40 cm
Tillkomstår: 2017
Vinstår: 2018