Vinst nr 002: Iris III

Vinst nr 002: Iris III

Teknik: Akryl på panel
Storlek: 45 x 44 x 1 cm
Tillkomstår: 2017
Vinstår: 2018