Vinst nr 016: Solfångare

Vinst nr 016: Solfångare

Teknik: Blandteknik/terracotta, sidenband, träskylt, färg
Storlek: 45 x 35 cm
Tillkomstår: 2017
Vinstår: 2018