Vinst nr 019: Nattfjäril

Vinst nr 019: Nattfjäril

Teknik: Reduktionsbränd keramik
Storlek:
Tillkomstår: 2020
Vinstår: 2020