Vinst nr 004: Power Play (no. 5)

Vinst nr 004: Power Play (no. 5)

Teknik: Bemålat trä och pärlgarn
Storlek: 39 x 39 x 4 cm
Tillkomstår: 2017
Vinstår: 2018