Utveckla ditt konstintresse genom SAK UNG

SAK UNG är ett projekt som aktiverar och engagerar unga i samtidskonsten. Projektet är nationellt och skapar en mötesplats och en plattform för unga att diskutera och uppleva konst tillsammans på sin ort.

Under året 2016/2017 stöds SAK UNG av PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Hur gör man om man vill engagera sig i SAK UNG?

Är du en person som vill engagera dig i samtida konst och kultur på din ort, tycker om att gå på utställningar, diskutera konst och sprida ditt intresse vidare? Är du 18- till ca 25 år och känner att du skulle vilja vara en del av  SAK UNG? Skicka ett mejl till oss på clara.axner@konstforeningen.se så berättar vi mer om möjligheten att engagera sig och var vi finns i dagsläget.

Clara Axner, projektledare SAK UNG

Projektet SAK UNG och SAK UNG:s ambassadörer

SAK UNG är ett projekt för att engagera unga i konst och skapa ett nationellt nätverk av unga konstintresserade. I SAK UNG tar man del av samtida konst samt träffar andra som också är engagerade inom konst och kultur. Vi arbetar över hela landet genom unga ambassadörer i varje stad där SAK UNG etableras. SAK UNG:s ambassadörer leder arbetet på orten, för att ordna aktiviteter knutna till vad som händer på den lokala konstscenen och få praktisk erfarenhet av arbete inom kultur.

Här berättar SAK UNG:s projektledare Clara Axner om projektet att som ideellt engagerad ambassadör och aktivt deltagande i SAK UNG möta andra med samma intresse för konst.

 

Hur ser ert arbete ut lokalt?

På våra verksamma orter anordnar SAK UNG:s ambassadörer och medlemmar ett flertal evenemang för andra konstintresserade per år. Som del av SAK UNG kan du delta i planeringsarbetet och på så sätt få erfarenhet av projektarbete och av konstvärlden. Du kan även välja att enbart ta del av de evenemang som anordnas på din ort som besökare.

SAK UNG samarbetar med lokala konstinstitutioner som fungerar som stöd och kontakt för de unga involverade i SAK UNG.

 

Vilka deltar i projektet SAK UNG?

Under 2016 och 2017 etablerar vi SAK UNG på nya orter i Sverige med en spridning från norr till söder. Nationalmuseum samarbetar i etableringen och lokala konstinstitutioner utgör anknytning till orten där etablering sker.

I projektet SAK UNG samarbetar vi även med Hallands Konstmuseum i Halmstad, Nordiska Akvarellmuseet på Tjörn, Moderna Museet Malmö, Havremagasinet i Boden och Gotlands konstmuseum, Visby.

 

Hur ser SAK UNG:s evenemang ut?

Det är upp till ambassadörerna och deltagare lokalt att se vad de vill ta del av på orten. Det är dock alltid aktiviteter där konsten och mötet står i fokus och där medlemmar får chans att träffa andra som är engagerade i SAK UNG. Exempel på aktiviteter vi genomfört är gemensamma besök av utställningar, ett ateljébesök med ett konstnärssamtal och workshops och utställningar. Möjligheterna och begränsningarna beror på vad som händer lokalt. Målet med allt vi gör i SAK UNG är att engagera och aktivera unga i samtidskonsten, och att ständigt nå ut till fler som vill vara en del av SAK UNG.

Alla är såklart välkomna!

 

KONTAKT

Clara Axner, projektledare SAK UNG: clara.axner@konstforeningen.se

Facebook: SAK UNG

Instagram: @sak_ung

Linnea Lindberg_SAK UNGuppsala

Linnea Lindberg, ambassadör SAK UNG Uppsala. Linnea läser andra året på Gerlesborgsskolans konstutbildning men har sin bas i Uppsala.

Alice Paronitti Janson, ambassadör SAK UNG Stockholm, har tidigare läst konstvetenskap i Uppsala och har engagerat sig i både SAK UNG Uppsala, och som volontär i SAK.

Alice Paronitti Janson, ambassadör SAK UNG Stockholm, har tidigare läst konstvetenskap i Uppsala och har engagerat sig i både SAK UNG Uppsala, och som volontär i SAK.

Evelina Kollberg, ambassadör SAK UNG Stockholm. Evelina är konstnär och tog sin BFA från Konstfack i våren 2016.

Evelina Kollberg, ambassadör SAK UNG Stockholm. Evelina är konstnär och tog sin BFA från Konstfack våren 2016.