Utveckla konstintresset på din arbetsplats

Bidra till konstintresset på din arbetsplats och välkomna även kollegorna som medlemmar i SAK. Som medlemmar ger ni ett direkt stöd till samtida konstnärer verksamma i Sverige genom våra löpande inköp av konstverk till det årliga konstlotteriet.

Ett medlemskap i SAK som gåva/present kostar bara 450 kr (250 kr för de under 25 år).

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan utveckla konstintresset på din arbetsplats.

Kanske en föreläsning hos dig/er eller besök på en utställning.

Kontakt: Jennie Fahlström, intendent SAK

Jennie.Fahlstrom@konstforeningen.se

Välkomna!