Utveckla konstintresset på din arbetsplats

Bidra till konstintresset på din arbetsplats och välkomna även kollegorna som medlemmar i SAK. Som medlemmar ger ni ett direkt stöd till samtida konstnärer verksamma i Sverige genom våra löpande inköp av konstverk till det årliga konstlotteriet.

Ett medlemskap i SAK som gåva/present kostar bara 450 kr (250 kr för de 18-25 år).

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan utveckla konstintresset på din arbetsplats.

Kanske en föreläsning hos dig/er eller besök på en utställning.

Kontakt: Jennie Fahlström, intendent SAK

Jennie.Fahlstrom@konstforeningen.se

Välkomna!