Inköpsformulär

Ladda ned inköpsformulär som PDF här.

Inköpsvillkor

Verken skall

  • vara signerade av konstnären
  • vara i gott skick och väl monterade
  • levereras inom 2 månader från köptillfället
  • åtföljas av info om konstnären samt kontaktinfo adress och e-post

Fakturan skall innehålla titel, årtal, teknik, mått och galleripris, samt inköparens namn.

SAK tar gärna emot vernissagekort och övrig konstnärsinformation.
SAK ansvarar dock ej för insänt material. Ej heller returneras insänt material.