Vinster för år 2018

Vinsterna i SAK utgör kärnan i verksamheten sedan 1832. Tack vare medlemsintäkterna kan SAK varje år köpa in ett stort antal verk av konstnärer verksamma i Sverige. Konstverk som en gång per år blir till vinster och lottas tillbaka till tursamma medlemmar i Sveriges äldsta konstlotteri. Här finns digitala bilder på vinster för varje år sedan 2002. Vi lägger kontinuerligt upp årets vinster och en komplett lista finns på denna sida två veckor innan dragning. För att ta del av vinster från förr - mellan åren 1832-2001- finns verksuppgifter i SAK:s analoga arkiv men med ett begränsat bildmaterial. Välkommen att söka konst i SAK:s arkiv.

Välj år: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018 
Andreas Mangione SAK vinst 2018

Bird is a Word
Andreas Mangione

Bröd med stöd; Insignia

Bröd med stöd; Insignia
Windy Fur Rundgren

Peter Köhler SAK lotteri 2018

Crepuscular Tales #26
Peter Köhler

Galenskapsfabriken

Galenskapsfabriken
Johanna Gustafsson Fürst

Hive (version)

Hive (version)
Andreas Glad

Ulla Wiggen SAK vinst 2018

Iris III
Ulla Wiggen

Nacho Tatjer Norra delen vinst SAK konstlotteri 2018

Norra delen
Nacho Tatjer

Obi drawing III

Obi drawing III
Leif Holmstrand

Mette Bjornberg Power Play (no. 5) vinst SAK Lotteri 2018

Power Play (no. 5)
Mette Björnberg

Rumsliga upplevelser

Rumsliga upplevelser
Jan Harry Persson

Linnea Rygaard Utan titel SAK lotteri 2018

Utan titel
Linnea Rygaard

Oskar Nilsson Watersports vinst SAK 2018

Watersports
Oskar Nilsson

Charlotte Walentin vinst SAK 2018

Weltschmerz (6)
Charlotte Walentin