Vinster för år 2018

Vinsterna i SAK utgör kärnan i verksamheten sedan 1832. Tack vare medlemsintäkterna kan SAK varje år köpa in ett stort antal verk av konstnärer verksamma i Sverige. Konstverk som en gång per år blir till vinster och lottas tillbaka till tursamma medlemmar i Sveriges äldsta konstlotteri. Här finns digitala bilder på vinster för varje år sedan 2002. Vi lägger kontinuerligt upp årets vinster och en komplett lista finns på denna sida två veckor innan dragning. För att ta del av vinster från förr - mellan åren 1832-2001- finns verksuppgifter i SAK:s analoga arkiv men med ett begränsat bildmaterial. Välkommen att söka konst i SAK:s arkiv.

Välj år: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018 2019 2020 2021 
Vinst nr 001: Dyrkan (Korv med däck och badringar)

Vinst nr 001: Dyrkan (Korv med däck och badringar)
Nathalie Djurberg och Hans Berg

Vinst nr 003: Galenskapsfabriken

Vinst nr 003: Galenskapsfabriken
Johanna Gustafsson Fürst

Charlotte Walentin vinst SAK 2018

Vinst nr 007: Weltschmerz (6)
Charlotte Walentin

Linnea Rygaard Utan titel SAK lotteri 2018

Vinst nr 010: Utan titel
Linnea Rygaard

Vinst nr 011: Hundliv

Vinst nr 011: Hundliv
Kerstin Björk

Vinst nr 015: Obi Drawing 3

Vinst nr 015: Obi Drawing 3
Leif Holmstrand

Siri Elfhag SAK vinst 2018

Vinst nr 017: Dejt
Siri Elfhag

Andreas Mangione SAK vinst 2018

Vinst nr 019: Bird is a Word
Andreas Mangione

Vinst nr 020: Astrid

Vinst nr 020: Astrid
Åsa Norberg Jennie Sundén