Transformation

Transformation

Teknik: Brons 3/5
Storlek: h 22 cm
Tillkomstår: 2008
Vinstår: 2011