Lost Highway

Lost Highway

Teknik: Tusch på papper
Storlek: 42 x 59 cm
Tillkomstår: 2010
Vinstår: 2011