Metsälinna

Metsälinna

Teknik: Olja på duk
Storlek: 40 x 30 cm
Tillkomstår: 2011
Vinstår: 2011