Betydelselösa förändringar är ett sätt att smyga utvecklingen framåt

Betydelselösa förändringar är ett sätt att smyga utvecklingen framåt

Teknik: Collage av pappersklipp och tusch
Storlek: 45 x 44 cm
Tillkomstår: 2010
Vinstår: 2011