Utan titel

Utan titel

Teknik: Pastell på papper
Storlek: 40 x 32 cm
Tillkomstår: 2010
Vinstår: 2011