Utan titel

Utan titel

Teknik: Monotypi
Storlek: 53 x 43 cm
Tillkomstår: 2005
Vinstår: 2011