Utan titel

Utan titel

Teknik: Glasmålning
Storlek: 2 st 5 x 5 cm
Tillkomstår: 2010
Vinstår: 2011