En keramikers kommentar till Malevichs måleri

En keramikers kommentar till Malevichs måleri

Teknik: Stengodslera, kavlat, svartmålat med äggoljetempera
Storlek: 39 x 40 x 9 cm
Tillkomstår: 2012
Vinstår: 2013