SOMLIGT

SOMLIGT

Teknik: Gjutet i delvis infärgad parianlera. Målad aluminiumhylla
Storlek: 40 x 40 x18 cm
Tillkomstår: 2012
Vinstår: 2013