The Storm

The Storm

Teknik: Bibliofilupplaga bok, glasverk och kolofon
Storlek: 25 x29 cm
Tillkomstår: 2012
Vinstår: 2013