Changing of the seasons

Changing of the seasons

Teknik: Skulptur
Storlek: 11 x 13 x 16 cm
Tillkomstår: 2013
Vinstår: 2013