Utan titel

Utan titel

Teknik: Trådteckning
Storlek: 30 x 21 cm
Tillkomstår: 2013
Vinstår: 2013