Field of Red Anemones

Field of Red Anemones

Teknik: Bibliofilutgåva med pigment print, upplaga 100 ex
Storlek: 29 x 29 cm
Tillkomstår: 2012
Vinstår: 2013