Was I in your dreams 1

Was I in your dreams 1

Teknik: Olja på duk
Storlek: 34 x 32 cm
Tillkomstår: 2013
Vinstår: 2013