Inomhusrummet 1

Inomhusrummet 1

Teknik: Olja på duk
Storlek: 25 x 35 cm
Tillkomstår: 2013
Vinstår: 2013