Tupitsa 1

Tupitsa 1

Teknik: Foto
Storlek: 109 x 129 cm
Tillkomstår: 2013
Vinstår: 2013